Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Vezměte na vědomí, že některé údaje (jméno, příjmení, bydliště), poskytované při využívání tohoto serveru a služeb naší společnosti jsou osobními údaji dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. My si důvěrnost vašich osobních údajů uvědomujeme a prohlašujeme, že s nimi budeme nakládat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Vámi poskytnuté osobní údaje zpracováváme po dobu neurčitou, do odvolání Vámi daného souhlasu. Vy při poskytování údajů vezměte na vědomí, že svůj souhlas můžete kdykoliv písemně nebo e-mailem na  info@saito-trans.cz odvolat a údaje budou bez zbytečného odkladu zlikvidovány.

Prohlašujeme, že veškeré Vaše údaje považujeme za vysoce důvěrné a použijeme je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ke zlepšení svých služeb a k obchodním a marketingovým účelům ve smyslu plnění služeb klientům. Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty jiné společnosti a ani jinak zneužity. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Vaše osobní údaje jsou uloženy na zabezpečeném serveru. Podle zákona máte kdykoli právo písemně žádat o sdělení informace o tom, jaké osobní údaje o Vás jsou námi zpracovávány.

Používá se opensource systém OpenCart CZ překlad mival
Saito-Trans s.r.o © 2020